Close

Organisation Chart

Sr. No.  Employee Name Designation Mobile No
 1 Shri. Rajesh Kumar Rai District Magistrate 9454417519
 2 Shri. Arun Kumar Gond A.D.M. 9454417590
3 A.D.M. (J)
 4 Shri. Akash Singh S.D.M. Manjhanpur 9454417880
 5 Shri. Saumya Mishra S.D.M. Chail 9454417879
 6 S.D.M. Sirathu 9454417881
 7 Shri. Rahul Dev Bhatt S.D.M (oc) 7570079575
 8 Shri.Vinod Kumar Adminstrative Officer/RA 9919628431
 9 Shri.Subhashchandra Jaiswal  CRA 8052013272
 10  Shri.Rajiv Ranjan Judicial Assistant  7897353100
 11  Shri.Sadashiv   AO/RRK  9415615184
 12  Shri.Shyam Bihari AO/RRK  9369138977
 13  Shri.Kirt Kumar   E.D.M  6307914492
 14  Shri.Imtiyaj Ahamad GC  9169994641
 15 Shri. Ramakant Patel TAC/Arms Vaad 9936216867
 16  Shri.Angad Singh Jan Soochna Clerk  9651844596
 17  Shri. Rakesh Kumar Maurya  Peshkar DM 9415898236
 18 Shri. Vasudev Tripathi LRC 9670045085
 19  Shri.Arvind Singh  D.E.R.C.  9198858574
 20  Shri.Sunil Singh Peshkar  ADM   9450512007
 21  Shri. Suresh Singh  ST. ADM Stamp Clerk  9450497584
 22  Shri.Jawahar  Sangran Amin (C.R.A) Anubhag  9919289757
 23 Smt. Ruchi Shukla AERK
 24  Priya Singh  Janta Darshan Clerk/IGRS
 25 Shri. Hari Lal Nakal Navis Record Room Chail
 26 Shri. Gyan Prakash Nakal Navis Record Room Sirathu
27 Shri. Ram Naresh Nakal Navis Record Room Manjhanpur