Close

Collectorate

Sr. No.  Employee Name Designation Mobile No
 1 Shri. Rajesh Kumar Rai District Magistrate 9454417519
 2 Shri. Arun Kumar Gond A.D.M. 9454417590
3 A.D.M. (J)
 4 Shri. Akash Singh S.D.M. Manjhanpur 9454417880
 5 Shri. Saumya Mishra S.D.M. Chail 9454417879
 6 S.D.M. Sirathu 9454417881
 7 Shri. Rahul Dev Bhatt S.D.M (oc) 7570079575
 8 Shri.Vinod Kumar Adminstrative Officer/RA 9919628431
 9 Shri.Subhashchandra Jaiswal  CRA 8052013272
 10  Shri.Rajiv Ranjan Judicial Assistant  7897353100
 11  Shri.Sadashiv   AO/RRK  9415615184
 12  Shri.Shyam Bihari AO/RRK  9369138977
 13  Shri.Imtiyaj Ahamad GC  9169994641
 14 Shri. Ramakant Patel TAC/Arms Vaad 9936216867
 15  Shri.Angad Singh Jan Soochna Clerk  9651844596
 16  Shri. Rakesh Kumar Maurya  Peshkar DM 9415898236
 17 Shri. Vasudev Tripathi LRC 9670045085
 18  Shri.Arvind Singh  D.E.R.C.  9198858574
 19  Shri.Sunil Singh Peshkar  ADM   9450512007
 20  Shri. Suresh Singh  ST. ADM Stamp Clerk  9450497584
 21  Shri.Jawahar  Sangran Amin (C.R.A) Anubhag  9919289757
 22 Smt. Ruchi Shukla AERK
 23  Priya Singh  Janta Darshan Clerk/IGRS
 24 Shri. Hari Lal Nakal Navis Record Room Chail
 25 Shri. Gyan Prakash Nakal Navis Record Room Sirathu
 26 Shri. Ram Naresh Nakal Navis Record Room Manjhanpur