बिजली

अधिशाषी अभियंता कौशाम्बी

कार्यालय अधिशाषी अभियंता मंझनपुर कौशाम्बी


फोन : 9450963681

अधिशाषी अभियंता चायल

कार्यालय अधिशाषी अभियंता , चायल, कौशाम्बी


फोन : 9532247224

एस डी ओ चायल

कार्यालय एस डी ओ चायल ,कौशाम्बी


फोन : 9450963688

एस डी ओ मंझनपुर

कार्यालय एस डी ओ मंझनपुर कौशाम्बी


फोन : 9450963691

एस डी ओ सराय अकिल

कार्यालय एस डी ओ, सराय अकिल ,कौशाम्बी


फोन : 9450963689

एस डी ओ सिराथू

कार्यालय एस डी ओ सिराथू ,कौशाम्बी


फोन : 9450963690

विध्युत कार्यालय , मंझनपुर , कौशाम्बी

अधिशासी अभियन्ता, विध्युत कार्यालय , मंझनपुर , कौशाम्बी हेल्प लाइन - 1912


फोन : 9450963681