बंद करे

अस्पताल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराथू

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराथू, जिला कौशाम्बी


फोन : 9454268997

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर, जिला कौशाम्बी


फोन : 8127493473

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायअकिल

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायअकिल, जिला कौशाम्बी